Cover Crop Seeds

Kacangan PJ

Kacangan Penutup Tanah Jenis PJ (Pueraria Javanica)

Kacangan CM

Kacangan Penutup Tanah Jenis CM (Calopogonium Mucunoides)

Kacangan MB

Kacangan Penutup Tanah Jenis MB (Mucuna Bracteata)